Elschemat på den KTM 640 jag har, även kallad ”Kåtten Pirmin” är lite speciellt.
Att konvertera till LED-blinkers var inte bara att byta ut lamporna och sätta in ett nytt blinkrelä med lite belastning på.

Boven i dramat är instrumentpanelen där både vänster och höger sida delar lampa och eftersom jordningen sitter längst ute i blinkersen och inte nån i panelen krävdes lite omkoppling samt likriktare.

Likriktare behövs för att inte spänningen från ena sidan skall nå den andra, annars blinkar alla 4 blinkers oavsett vilken riktning du väljer på blinkersen. Som bilden visar så hjälper liktriktaren till att skilja på varje gruppering inom blinkersen.

https://www.aliexpress.com/item/20PCS-SR560-5A-60V-Schottky-diode-rectifier-diode/32288040847.html

Lite lödande under instrumentpanelen och lånade lite gjord från annan lampa.

dav

När jag ändå var igång, kopplade jag in ett extra relä och med samma princip med likriktare, strömbrytare med konstantström, så finns det nu även hazardlights. Varningsblinkers utan att tändningen måsta vara igång.

Inköp:

av Skye

Follow this blog

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: