Klippte ut ett parti i sista mixen för att det är sånt tryck i det och många växlingar i basgångarna.. eller inte..

By Skye

Follow this blog

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: