Lite inspirerad av 22-åriga Bergen bon Kygo och hans sound. Killen har koll.. Då blev det en lördagssysselsättning att knåpa ihop ett 90 band som vi sa förr.. Slight inspired by the 22 year old KYGO from Bergen, Norway. Guy know how a sound should sound like. Had an saturday to make a tape in 90 minutes […]